รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินรอบสุดท้าย โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนขนาดมาตรฐาน

Share Button
ลำดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนกงลี้จงซัน
2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
3 โรงเรียนกว่างเจ้า
4 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
5 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
6 โรงเรียนจินดาพงศ์
7 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
8 โรงเรียนเซนต์แมรี่
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
12 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
13 โรงเรียนนนทรีวิทยา
14 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 
15 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
16 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
17 โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
18 โรงเรียนประภามนตรี 3
19 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
20 โรงเรียนปัญญาวรคุณ
21 โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
22 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
23 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
24 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
25 โรงเรียนราชดำริ
26 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
27 โรงเรียนราชประชาสัย ฝ่ายมัธยม ฯ
28 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
29 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
30 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
31 โรงเรียนวัฒนพฤกษา
32 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
33 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
34 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
35 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
36 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
37 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
38 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
39 โรงเรียนแสงอรุณ
40 โรงเรียนอัสสัมชัญ
41 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียนเรียงตามลำดับตัวอักษร