รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 229 โรงเรียน
อัพเดตบทความ ของ รายชื่อโรงเรียน
No. Schools Results
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 เกษมพิทยา 3 4 5 - 5 - - 5 -
2 แจงร้อนวิทยา 3 4 5 - - 5 - - 5 -
3 ซางตาครู้สคอนแวนท์ 5 - - 5 - - 4 5 -
4 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 3 5 - - 5 - - 5 - -
5 เซนต์หลุยส์ศึกษา 1 5 - - 5 - -
6 ทวีธาภิเษก บางขุนเทียน 4 5 - -
7 ไทยคริสเตียน 2 5 - -
8 นนทบุรีวิทยาลัย 3 4 5 -
9 บางปะกอกวิทยาคม 3 4 4 5 -
10 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) 1 3 5 - - 3 5 -
11 ประภามนตรี ๒ 2 2 4 5 - - 4 4 5 -
12 ไผทอุดมศึกษา 5 - - 5 - - 3 -
13 พระหฤทัยดอนเมือง 3 5 - -
14 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 2 1 2 2 2 3 3 2 5 -
15 วัฒนาวิทยาลัย 5 - - 5 - -
16 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 3 4 5 - -
17 สตรีวิทยา 5 - - 5 - - 5 - -
18 สตรีศรีสุริโยทัย 5 - 5 - - 5 - - - -
19 สีตบุตรบำรุง 5 - - 5 - - 5 -
20 โสมาภา 4 5 - -
21 โสมาภานุสสรณ์ 1 5 - -
22 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 5 - - 5 - -
23 อัสสัมชัญแผนกประถม 4 5 - -
24 อัสสัมชัญศึกษา 4 4 5 -
25 อุดมศึกษา 5 - 5 - - 5 - - - -
26 เจ้าพระยาวิทยาคม 3 4 5 60
27 เซนต์โยเซฟทิพวัล 3 5 60
28 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 4 5 - 60
29 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 5 60
30 ประภามนตรี ๓ 4 5 - 5 60
31 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 4 4 5 60
32 วัฒนพฤกษา 4 5 60
33 แสงอรุณ 4 5 60
34 โสมาภาพัฒนา 1 3 3 5 60
35 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 2 5 - 5 60
36 อัสสัมชัญธนบุรี 2 4 5 - 5 60
37 กงลี้จงซัน 2 4 4 4 60
38 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 5 - 4 60
39 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 3 5 - - 4 4 60
40 เซนต์แมรี่ 4 60
41 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 4 60
42 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 2 4 4 5 - - 3 4 60
43 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 4 5 - 4 60
44 ราชวินิตประถมบางแค 3 4 60
45 ฤทธิณรงค์รอน 1 4 4 3 4 60
46 วัดประยุรวงศาวาส 3 4 4 60
47 วัดเสนีวงศ์ 2 4 4 60
48 สามเสนวิทยาลัย 4 4 3 4 60
49 กว่างเจ้า 2 2 2 3 60
50 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 3 5 - 3 60
51 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 3 1 2 4 5 - 3 60
52 จินดาพงศ์ 3 3 60
53 นนทรีวิทยา 3 3 60
54 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 4 5 - 3 4 3 60
55 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 60
56 ปราโมชวิทยารามอินทรา 2 3 3 60
57 พระแม่สกลสงเคราะห์ 2 2 3 60
58 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 4 4 3 3 60
59 มัธยมวัดสิงห์ 2 2 3 60
60 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา 1 3 3 60
61 ราษฎร์นิยม 2 3 4 5 - 3 60
62 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1 3 4 3 3 60
63 สัจจพิทยา 2 3 60
64 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 2 4 4 4 3 60
65 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 3 60
66 อัสสัมชัญ 1 3 5 - 3 60
67 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2 3 60
68 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ 2 2 1 1 2 60
69 พิบูลอุปถัมภ์ 2 2 60
70 วิสุทธิกษัตรี 1 2 60
71 สันติราษฎร์วิทยาลัย 2 2 2 60
72 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 2 60
73 ชาตศึกษา 1 60
74 ไตรมิตรวิทยาลัย 1 1 60
75 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1 1 60
76 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๔ 1 60
77 วัดแก้วแจ่มฟ้า 1 60
78 วัดน้อยนพคุณ 1 60
79 สุรศักดิ์มนตรี 1 60
80 อรรถวิทย์ 1 60
81 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 1 2 3 3 2 60
82 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 60
83 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1 60
84 ปทุมคงคา 2 2 2 1 60
85 ปัญญาวรคุณ 60
86 มัธยมวัดดุสิตาราม 2 60
87 ราชวินิตบางแคปานขำ 60
88 วัดบางกอบัว 1 1 60
89 วัดราชบพิธ 1 60
90 ศรีพฤฒา 60
91 สตรีวัดระฆัง 60
92 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 2 1 2 60
93 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 60
94 หอวัง 1 60
95 อาษาวิทยา 2 60
96 กิ่งเพชร NEW
97 คลองลาดกระบัง NEW
98 ชุมชนวัดราษฎร์นิยม NEW
99 เซนต์ราฟาแอล NEW
100 เทพลีลา NEW
101 ไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) NEW
102 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า NEW
103 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 NEW
104 บางน้ำผึ้งนอก NEW
105 บางไผ่(บ้านนายพันแก้วขาว) NEW
106 บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) NEW
107 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม NEW
108 โพธิสารพิทยากร NEW
109 มัธยมวัดดาวคนอง NEW
110 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) NEW
111 ราชดำริ NEW
112 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ NEW
113 รุ่งเรืองวิทยา NEW
114 วัดครุนอก NEW
115 วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) NEW
116 วัดบวรมงคล NEW
117 วัดบางโปรง NEW
118 วัดบางฝ้าย NEW
119 วัดป่าเกด (ดิษวิทยาคาร) NEW
120 วัดโยธินประดิษฐ์ NEW
121 วัดสวนส้ม NEW
122 วัดเสาธงนอก NEW
123 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี NEW
124 สารวิทยา NEW
125 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม NEW
126 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2
127 เขมะสิริอนุสสรณ์ 3 3 3 4 4 3
128 จิตรลดา
129 จิตรลดา (สายวิชาชีพ)
130 ชลประทานสงเคราะห์ 2 2
131 ชิโนรสวิทยาลัย 1
132 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 2 1
133 ซอและฮ์ศึกษา 4 4 4
134 เซนต์คาเบรียล
135 เซนต์จอห์น 1
136 เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (นนทบุรี) 3
137 เซนต์ยอแซฟยานนาวา 2
138 ญาโณทัย
139 ดอนเมืองจาตุรจินดา
140 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
141 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
142 ท่าอิฐศึกษา 1 1
143 ทิวไผ่งาม 1
144 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
145 เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า 3
146 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 3 1
147 เทพศิรินทร์นนทบุรี 2
148 นนทบุรีพิทยาคม
149 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 3 1 2 2 1
150 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1
151 นวมินทราชินูทิศ หอวัง (นนทบุรี) 2 1
152 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1
153 บางกะปิ
154 บางบ่อวิทยาคม 1 1
155 บางบัวทอง
156 บางพลีราษฎร์บำรุง
157 เบญจมราชานุสรณ์ 1 2 3 5 -
158 ปทุมคงคา สมุทรปราการ
159 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1
160 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 1
161 ปากเกร็ด 1
162 พรตพิทยพยัต
163 พร้อมพรรณวิทยา 3 3
164 พระโขนงพิทยาลัย
165 พระหฤทัยคอนแวนต์
166 พิชญศึกษา 4 5 - - 5 - -
167 พิบูลประชาสรรค์
168 พุทธจักรวิทยา 3
169 พูลเจริญวิทยาคม 3 3
170 โพธินิมิตรวิทยาคม
171 โพธิสารพิทยาคม 3 3
172 มักกะสันพิทยา
173 มัธยมด่านสำโรง 3 1
174 มัธยมวัดบึงทองหลาง
175 มัธยมวัดเบญจมบพิตร
176 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1
177 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
178 มัธยมวัดหนองแขม 4
179 แม่พระฟาติมา 3 3 2
180 ยานนาเวศวิทยาคม 2
181 โยธินบูรณะ
182 รัตนโกสินทร์สมโภชน์ ลาดกระบัง 2 1
183 รัตนาธิเบศร์ 2
184 ราชดำริ
185 ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1
186 ราชวินิตมัธยม
187 วชิรธรรมสาธิต
188 วชิราวุธวิทยาลัย 1
189 วัดเขมาภิรตาราม 1
190 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
191 วัดทรงธรรม 1
192 วัดบวรนิเวศ
193 วัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์)
194 วัดประดู่ในทรงธรรม
195 วัดปากน้ำวิทยาคม 1
196 วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
197 วัดสวนพลู
198 วัดสุทธิวราราม 1
199 วัดหัวลำโพง 1
200 วัดอินทาราม 2 3 2
201 ศรีบุณยานนท์ 2 3
202 ศรีวิกรม์
203 ศรีวิทยาปากน้ำ
204 ศรีอยุธยา
205 ศึกษานารีวิทยา 2 3
206 สตรีนนทบุรี
207 สตรีวัดอัปสรสวรรค์
208 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 3 4
209 สตรีสมุทรปราการ 1
210 สมุทรปราการ 1
211 สวนกุหลาบวิทยาลัย 1 1 2
212 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
213 สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
214 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
215 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
216 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 2 1
217 สารสาสน์เอกตรา
218 สุขฤทัย
219 สุวรรณสุทธารามวิทยา
220 สุวรรณารามวิทยาคม
221 สุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์)
222 สุเหร่าปากคลองลำรี
223 เสสะเวชวิทยา
224 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 2
225 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 3
226 อัมพรไพศาล 3
227 อัสสัมชัญสมุทรปราการ
228 อำนวยวิทย์
โหวตความเห็น ดูทั้งหมด >
คุณคิดว่าเว็บใหม่เป็นอย่างไร
ดีมาก ( โหวต 11)
55%
ดี ( โหวต 5)
25%
พอใช้ ( โหวต 1)
5%
แย่ ( โหวต 3)
15%
All Vote 20
การไฟฟ้านครหลวง
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2254-9550 ต่อ 3944 หรือ 4592
LINE @ema