Home main

ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

กฟน. เปิดบ้าน ชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Smart Kid, Smart Metropolis” ภายในงานพบกับกิจกรรมแสนสนุกเสริมสร้างความรู้ ได้แก่ การแสดงรถกระเช้าที่ใช้ในงานของ กฟน. สัมผัสรถยนต์ไฟฟ้าคันจริงที่นำขบวนพี่ตูน บอดี้สแลม และเหล่านักวิ่งในโครงการ "ก้าวคนละก้าว" พร้อมสถานีชาร์จฯ ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินจำลอง เรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) สนุกกับกิจกรรมนันทนาการและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมเกมส์ชิงรางวัลมากมาย โดยเข้าร่วมฟรีตลอดงาน รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : การไฟฟ้านครหลวง (MEA) แล้วพบกันในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง (สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม) ...
Read More

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 61 09.00 – 12.00 ...
Read More


  • No upcoming events
AEC v1.0.4

รางวัล Energy Master Award / Mentor Award

รางวัลที่มอบให้กับครู ผู้มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่เน้นถึงเรื่องของผลงาน ว่าจะต้องเป็นครูผู้สามารถทำให้โรงเรียนได้รับการจัดระดับมาตรฐานสถานศึกษาในระดับ 5 ดาวเท่านั้น เพียงแต่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นและลงมือทำ ก็สามารถครองตำแหน่ง Energy Master Award ได้ รางวัลนี้มีการมอบครั้งแรก ในปี 2554 ปัจจุบันมีครูผู้เป็น Energy master Award จำนวน 50 ท่าน

นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม Energy Mentor Award 2013

(ตำแหน่งเทียบเท่า Energy Master Award โดยมอบให้สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหลังจากเกษียณอายุราชการ)

“ใช้พลังงานอย่างพอเพียง และร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความเพียงพออย่างยั่งยืน”

นางอรวลัญธ์ ผ่องบุรุษ
โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
Energy Master Award 2014

เรื่อง ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตระหนักและเล็งเห็นถึง ความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเราเอง แต่เพื่ออนาคตของทุกคน

นายบุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
Energy Master Award 2014

The environmental awareness is the best way for environmental conservation with you.

นายลือศักดิ์ มาตรพรหม โรงเรียนแสงอรุณ
Energy Master Award 2014

“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คิด ระดมความคิด สร้างมวลมิตร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”