กำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

Share Button

กำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
ประจำปี 2560 รอบสุดท้าย

วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนวัฒนพฤกษา
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนสัจจพิทยา

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนอัสสัมชัญ
วันพุธ ที่ 10 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนเซนต์แมรี่
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนปัญญาวรคุณ
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนวัดบางฝ้าย
โรงเรียนจินดาพงศ์

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนวัดบางโปรง
โรงเรียนราชดำริ
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนชาตศึกษา
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนราษฎร์นิยม

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนประภามนตรี 3

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนกว่างเจ้า

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนราชนันทาจารย์  สามเสนวิทยาลัย ๒
วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนกงลี้จงซัน

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนแสงอรุณ
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 61

09.00 – 12.00 น.

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 61

13.30 – 16.30 น.

โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๔