ประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2016

ประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2016

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

ระดับ 5 ดาว

1
แจงร้อนวิทยา
starstarstarstarstar
2
ประภามนตรี ๒
starstarstarstarstar
3
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
starstarstarstarstar
4
ซางตาครู้สคอนแวนท์
starstarstarstarstar
5
บางปะกอกวิทยาคม
starstarstarstarstar
6
อัสสัมชัญศึกษา
starstarstarstarstar
7
นนทบุรีวิทยาลัย
starstarstarstarstar
8
บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
starstarstarstarstar
9
เกษมพิทยา
starstarstarstarstar

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

ระดับ 4 ดาว

10
เซนต์แมรี่
starstarstarstar
11
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
starstarstarstar
12
ฤทธิณรงค์รอน
starstarstarstar
13
วัดประยุรวงศาวาส
starstarstarstar
14
วัดเสนีวงศ์
starstarstarstar
15
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
starstarstarstar
16
สามเสนวิทยาลัย
starstarstarstar
17
นวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา ๒
starstarstarstar
18
กงลี้จงซัน
starstarstarstar
19
ราชวินิตประถมบางแค
starstarstarstar
20
รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
starstarstarstar
21
ทรงวิทยาเทพารักษ์
starstarstarstar

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

ระดับ 3 ดาว

22
มัธยมวัดสิงห์
starstarstar
23
อัสสัมชัญ
starstarstar
24
ไผทอุดมศึกษา
starstarstar
25
จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
starstarstar
26
จันทร์หุ่นบำเพ็ญ
starstarstar
27
กว่างเจ้า
starstarstar
28
ปราโมชวิทยารามอินทรา
starstarstar
29
สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
starstarstar
30
พระแม่สกลสงเคราะห์
starstarstar
31
อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
starstarstar
32
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
starstarstar
33
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
starstarstar
34
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
starstarstar
35
จินดาพงศ์
starstarstar
36
พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
starstarstar
37
สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
starstarstar
38
 มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา
starstarstar
39
ราษฎร์นิยม
starstarstar
40
 นนทรีวิทยา
starstarstar
41
สัจจพิทยา
starstarstar

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

ระดับ 2 ดาว

42
สันติราษฎร์วิทยาลัย
starstar
43
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
starstar
44
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
starstar
45
วิสุทธิกษัตรี
starstar
46
พิบูลอุปถัมภ์
starstar

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

ระดับ 1 ดาว

47
ไตรมิตรวิทยาลัย
star
48
ชาตศึกษา
star
49
วัดหัวลำโพง
star
50
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) ๔
star
51
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
star
52
วัดน้อยนพคุณ
star
53
อรรถวิทย์
star
54
วัดแก้วแจ่มฟ้า
star
55
สุรศักดิ์มนตรี
star

ลำดับ

รายชื่อโรงเรียน

ระดับ 1 ดาว

56
ซอและฮ์ศึกษา เกียรติบัตร
57
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เกียรติบัตร
58
ทวีธาภิเษก บางขุนเทียน เกียรติบัตร
59
ท่าอิฐศึกษา เกียรติบัตร
60
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ เกียรติบัตร
61
พร้อมพรรณวิทยา เกียรติบัตร
62
พุทธจักรวิทยา เกียรติบัตร
63
พูลเจริญวิทยาคม เกียรติบัตร
64
รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง เกียรติบัตร
65
ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ เกียรติบัตร
66
วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ เกียรติบัตร
67
วัดสวนพลู เกียรติบัตร
68
ศึกษานารีวิทยา เกียรติบัตร
69
สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เกียรติบัตร

ลำดับ

รายชื่อ

ตำแหน่ง

โรงเรียน

1
นายอิทธิพัทธ์  ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการ มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
2
นางสาววรรณนิภา ขัติรัตน์ ผู้อำนวยการ ทรงวิทยาเทพารักษ์
3
นายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ รองผู้อำนวยการ ประภามนตรี ๒
4
นายเมย์ เนาวรัตน์ ครู พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
5
นายอภิชาติ ลือพันธ์ ครู สตรีวัดมหาพฤฒาราม
6
นายนิพนธ์ เนียมนิยม ครู ไผทอุดมศึกษา

ลำดับ

โรงเรียน

1
บางปะกอกวิทยาคม
2
สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
3
ฤทธิณรงค์รอน
4
เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
5
สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
6
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
7
สามเสนวิทยาลัย
8
อัสสัมชัญศึกษา
9
นนทบุรีวิทยาลัย
10
พระแม่สกลสงเคราะห์

ลำดับ

โรงเรียน

1
ประภามนตรี ๒
2
มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
3
ซางตาครู้สคอนแวนท์
4
บางปะกอกวิทยาคม
5
อัสสัมชัญศึกษา